Propan – 10 råd og regler for bruk

Propanbeholderen må aldri plasseres i kjeller, loft, eller i rom under terrengnivå. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring. Flasken må aldri bli utsatt for unormal oppvarming eller...

Sikkerhet på campingplassen

Sikkerhet på campingplassen Ikke lad om natta når du sover, eller når du ikke er tilstede i boligen. Dette fordi det kan begynne å brenne i utstyret og laderen til det elektroniske utstyret. En brann i disse produktene vil skape en meget giftig røyk (blåsyre) p.g.a....