Feiing


Forberedelser ved feiing

Varsle alle brukere av bygningen om følgende:

  • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) den dagen feieren kommer
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade i huset
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige 

  • Legg frem stige, der den skal brukes

  • Sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)
  • Har du feiing fra loft, må dette være tilgjengelig.
  • Ønsker du at feieren skal feie røykrør eller ta ut sot fra sotluke, må du gi feieren beskjed om dette.

Adkomst

Det er feierens arbeidsplass det gjelder og vi har stort fokus på sikkerheten. Dersom feieren ikke finner adkomst forsvarlig, vil feiing ikke bli utført.

Værforbehold og utsatt feiing 

Feiing kan bli utsatt ved sterk vind, streng kulde eller store nedbørsmengder. Værforbehold vurderes etter skjønn av feieren. Sykdom eller andre uforutsette hendelser kan også føre til utsatt feiing. Det vil bli orientert om dette pr. sms og nytt varsel med ny dag for feiing blir sendt ut.

 

For å svare på SMS-varsel; Bruk linken i varselet eller logg inn her: Min Eiendom

På både hytter og bolighus gjelder regelen om at oppmøte av feier = gebyr. Så hvis varslet tidspunkt ikke passer er det viktig at du får avtalt nytt tidspunkt.

Frist for å avlyse/endre tidspunkt er kl 1500 siste arbeidsdag før tilsynet/feiinga.