Ledige stillingar som brannforebyggjar

Me søkjer etter to brannforebyggjarar i 100 % stilling

Ansvar og arbeidsoppgåver:

– gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg
– saksbehandling
– bruk av IT-systemet Komtek brannforebygging
– ansvar for eigen arbeidsbil og utstyr/verktøy
– delta i informasjonsarbeid
– etterleve verksemda sitt HMS system

Kvalifikasjonar:
Svennebrev i feiarfaget er ein fordel, men ikkje eit krav. Søkjarar utan svennebrev må ta utdanninga via eige utdanningsløp, og kurs på Norges brannskole etter tilsetting.

Det er krav om førarkort klasse B for stillinga.

Gode datakunnskaper.

Gode norskunnskaper, både munnleg og skriftleg.
Politiattest må leggast fram ved tilsetting.

Anna/personlege eigenskapar:

Personlege eigenskapar vert vektlagt høgt. Me søkjer personar som:

– er pliktoppfyllande, strukturert og opptatt av kvalitet i utføring av arbeidet.

– har god evne til å samarbeide og kommunisere med alle type menneskjer i alle samfunnslag.

– har evne til å sette seg sjølv inn i andre sin situasjon.

– er sosial og glad i å møte nye menneskjer.

– trivs med å arbeide sjølvstendig.

– vert motivert av å ta utfordringar.

– kan være ein omdømmebyggjar for faget og brannvesenet som tenesteleverandør.

Me tilbyr:
Spennande utfordringar.
Lønn etter kvalifikasjonar.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

 

Ved spørsmål om stillinga eller ytterlegare informasjon, ta gjerne kontakt med fagansvarleg Kjell Arne Liahagen, tlf. 913 22 606, mail: kjell.arne.liahagen@hbr.no eller avdelingsleiar Ingar Danielsen, tlf. 959 80 063, mail: ingar.danielsen@hbr.no

 

Søknaden sendast til:

Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Torpomoen 27
3579 Torpo
mail: britt.kristin.marken@hbr.no