Sikkerhet på campingplassen

  • Ikke lad om natta når du sover, eller når du ikke er tilstede i boligen. Dette fordi det kan begynne å brenne i utstyret og laderen til det elektroniske utstyret. En brann i disse produktene vil skape en meget giftig røyk (blåsyre) p.g.a. plastmaterialet som de er laget av.
  • Det kan med stor fordel være en plass i boligen hvor elektronisk utstyr lades (ladestasjon) Det finnes i dag også ulike ladeposer til de ulike produktene som skal hindre spredning av en evt brann som kan oppstå.
  • Elektronisk utstyr må ikke tildekkes. For eksempel lading av en lap-top tildekket av en dyne, vil være en potensiell brannfare.