Ål brannstasjon

Ål brannstasjon

Ål brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid.

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.: 916 33 225

Øystein Tårneby, stasjonsleder
tlf.: 992 87 880

Stein Arne Pedersen, stasjonsansvarlig
tlf.: 941 35 565

Vaktberedskap

Ål brannstasjon har vaktlag i en del helger og i ferier.
Full bemanning = 16 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Ål brannstasjon

Mannskapsbil Ål
Tankbil Ål
Mannskapsbil 2 Ål

Bilder fra Ål brannstasjon