Ål brannstasjon

Ål brannstasjon

Ål brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid.

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.:  – begynner høst 2023

Stein Arne Pedersen, stasjonsansvarlig
tlf.: 94 13 55 65

Vaktberedskap

Ål brannstasjon har vaktlag i en del helger og i ferier.
Full bemanning = 16 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Ål brannstasjon

Mannskapsbil Ål
Tankbil Ål
Mannskapsbil 2 Ål

Bilder fra Ål brannstasjon