Ål brannstasjon

Ål brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid.

Ansatte

Vidar Nerheim, leder beredskapsavdeling
tlf.: 94 85 98 90

Stein Arne Pedersen, stasjonsansvarlig
tlf.: 94 13 55 65

Vaktberedskap

Ål brannstasjon har vaktlag i en del helger og i ferier.
Full bemanning = 16 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Ål brannstasjon

Bilder fra Ål brannstasjon