HALLINGDAL BRANN- OG REDNINGSTENESTE IKS

Trygghet nær deg!

HBR iks er eit interkommunalt selskap for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Vi er ca 104 ansatte, med administrasjon, feiarar og deltidsbrannmenn.

Hallingdal brann- og redningsteneste iks har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farleg stoff og farleg gods og andre akutte ulykker.

Administrasjon

Adminstrasjonen held til på Torpomoen, og Ål kommune er vertskommune for HBR iks.

LES MER

Beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatsar.

LES MER

ForebyggAnde

Forebyggande arbeid er ein av brannvesenets viktigaste oppgåver.

LES MER

Viktig informasjon

Brenning av bål

Brenning av bål

Skal du brenne bål? Meld frå til 110-sentralen i Drammen. Telefonnr: 33314110

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding For å gjøre våre kommuner tryggere å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymrings-meldinger fra innbyggerne våre. Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en...

HBR iks – Mer enn bare brann og redning

Til tjeneste i Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Kontakt