Nesbyen brannstasjon

Nesbyen brannstasjon

Nesbyen brannstasjon, historie

Tekst under arbeid

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.:  – begynner høst 2023

Kjell Arne Liahagen, stasjonsansvarlig
tlf.: 91 32 26 06

 

Vaktberedskap, Nesbyen brannstasjon

Nesbyen brannstasjon har vaktlag i en del helger og i ferier.
Full bemanning = 16 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Nesbyen brannstasjon

Mannskapsbil Nesbyen
Mannskapsbil 2 Nesbyen
Tankbil Nesbyen
Redningsbil Nesbyen

Bilder fra Nesbyen brannstasjon