Nesbyen brannstasjon

Nesbyen brannstasjon, historie

Tekst under arbeid

Ansatte

Vidar Nerheim, leder beredskap
tlf.: 94 85 98 90

Kjell Arne Liahagen, stasjonsansvarlig
tlf.: 91 32 26 06

 

Vaktberedskap, Nesbyen brannstasjon

Nesbyen brannstasjon har vaktlag i en del helger og i ferier.
Full bemanning = 16 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Nesbyen brannstasjon

Bilder fra Nesbyen brannstasjon