Forebyggende

Brannbil Gol

Kort om forebyggende

Forebyggande avdeling består av ein tilsyns- og ein feieavdeling. Avdelinga har følgjande hovedmål: Redusere antall brannar og konsekvensane av desse gjennom eit godt informasjons- og tilsynsarbeid. Gjennomføring av tilsyn i næringsbygg og boligar utgjer størstedelen av arbeidet ved avdelinga. Avdelinga handsamar også søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarleg vare, byggesaker m.v.

Ingar Danielsen

Ingar Danielsen

Leiar forebyggende

Tlf: 95 98 00 63
id@hbr.no

Thomas Kvernberg

Thomas Kvernberg

Branningeniør

Tlf: 48 12 32 10
tk@hbr.no

Kjell Arne Liahagen

Kjell Arne Liahagen

Branninspektør/feierformann

Tlf: 91 32 26 06
kal@hbr.no

Bård Romuld

Bård Romuld

Branninspektør

Tlf: 90 11 47 47
br@hbr.no

Knut J. Langseth

Knut J. Langseth

Brannforebygger

Tlf: 46 84 25 48
kl@hbr.no

Knut Gudbrandsgard

Knut Gudbrandsgard

Brannforebygger

Tlf: 91 39 91 57
kg@hbr.no

Margrethe Kubaty

Margrethe Kubaty

Brannforebygger

Tlf: 46 84 26 29
mk@hbr.no

Ole T. Haugo

Ole T. Haugo

Brannforebygger

Tlf: 91 31 39 17
ole.t.haugo@hbr.no

Martin Hillestad Holmen

Martin Hillestad Holmen

Brannforebygger

Tlf: 90 24 10 63
mhh@hbr.no

Anja Hjallen

Anja Hjallen

Sekretær

Tlf: 96 62 54 25
ah@hbr.no

Sentralbordtelefon

Sentralbordtelefon

Tlf: 96 62 54 25
feier@hbr.no

Brannforebygger

Brannforebygger (tidlegare feiar) er ein tilsynsperson som skal feie og utføre tilsyn med fyringsanlegg, slokkeutstyr, røykvarslerar og rømmingsvegar, fyrst og fremst i private hus.

Feiing og tilsyn blir gjennomført ut frå kartlagt behov. Behovsprøvd feiing vil si at alle piper skal feiast ut frå fyringsvanane til kvar enkelt huseigar. 

Meir informasjon om feiing/tilsyn finn du her…

Feie- og tilsynsavdelingen, tlf.: 96 62 54 25

Brenning av bål, meld frå til 110-sentralen i Tønsberg, tlf: 33314110

Fakturaadresse:
HBR iks, v/Felleskontoret for fakturabehandling, postboks 166, 3541 Nesbyen