Forebyggende

Brannbil Gol

Kort om forebyggende

Forebyggande avdeling består av ein tilsyns- og ein feieravdeling. Avdelinga har følgjande hovedmål: Redusere antall brannar og konsekvensane av desse gjennom eit godt informasjons- og tilsynsarbeid. Gjennomføring av tilsyn i næringsbygg og boligar utgjer størstedelen av arbeidet ved avdelinga. Avdelinga handsamar også søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarleg vare, byggesaker m.v.

Ingar Danielsen

Ingar Danielsen

Leder forebyggende

Tlf: 959 80 063
id@hbr.no

Thomas Pretorius

Thomas Pretorius

Branninspektør

Kjell Arne Liahagen

Kjell Arne Liahagen

Branninspektør/feierformann

Tlf: 913 22 606
kal@hbr.no

Bård Romuld

Bård Romuld

Branninspektør

Tlf: 901 14 747
br@hbr.no

Knut J. Langseth

Knut J. Langseth

Brannforebygger

Tlf: 917 06 230
kl@hbr.no

Knut Gudbrandsgard

Knut Gudbrandsgard

Brannforebygger

Tlf: 909 38 900
kg@hbr.no

Margrethe Kubaty

Margrethe Kubaty

Brannforebygger

Tlf: 468 42 629
mk@hbr.no

Ole T. Haugo

Ole T. Haugo

Brannforebygger

Tlf: 913 17 622
ole.t.haugo@hbr.no

Martin Hillestad Holmen

Martin Hillestad Holmen

Brannforebygger

Tlf: 902 41 063
mhh@hbr.no

Anja Hjallen

Anja Hjallen

Sekretær

Tlf: 966 25 425
ah@hbr.no

Tove Krusedokken

Tove Krusedokken

Sekretær

Sentralbordtelefon

Sentralbordtelefon

Tlf: 966 25 425
feier@hbr.no

Brannforebygger

Brannforebygger (tidlegare feiar) er ein tilsynsperson som skal feie og utføre tilsyn med fyringsanlegg, slokkeutstyr, røykvarslerar og rømmingsvegar, fyrst og fremst i private hus.

Feiing og tilsyn blir gjennomført ut frå kartlagt behov. Behovsprøvd feiing vil si at alle piper skal feiast ut frå fyringsvanane til kvar enkelt huseigar. 

Meir informasjon om feiing/tilsyn finn du her…

Feie- og tilsynsavdelingen, tlf.: 966 25 425

Brenning av bål, meld frå til 110-sentralen i Tønsberg, tlf: 333 14 110

Fakturaadresse:
HBR iks, v/Felleskontoret for fakturabehandling, postboks 166, 3541 Nesbyen