• Propanbeholderen må aldri plasseres i kjeller, loft, eller i rom under terrengnivå. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
  • Propanbeholderen skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring. Flasken må aldri bli utsatt for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan antennes av åpen ild, glødende tobakk, elektrisk gnist og den kan gjøre luften eksplosjonsfarlig.
  • Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og flasken. Når gasstrykket er på vil det danne seg såpebobler på lekkasjeområdet.
  • Bruk bare propanholdbare slanger. Plastslanger er forbudt. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer.
  • Ha alltid en tent fyrstikk klar når apparatkrana blir åpnet. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og frakoble regulatoren ved lengre tids fravær.
  • Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
  • Hold alltid apparat og beholder i god stand, men ikke prøv å reparere skader eller defekter som oppstår. La din nærmeste propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
  • Bruk regulator eller slangebruddventil dersom anlegget er tilknyttet beholder større enn 2 kg.
  • Studer bruksanvisningen for montering og bruk nøye før apparat og anlegg blir tatt i bruk. Spør din forhandler hvis du er i tvil.

For mer informasjon, se sikkerhverdag.no/gass

Kilde: utarbeidet av DSB og gass-selskapene.