Aktuelt/Informasjon/Veiledning

Fra din lokale leverandør av brann- og redningstjenester

Aktuelt

Ledig stilling som branningeniør/ branninspektør

Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 104 hel- og deltidsansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap eid av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en brannstasjon i hver...

Ledig stilling som brannkonstabel på Nesbyen

Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 104 heil- og deltidsansatte, og er organisert som eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvaltar brann- og redningstenesten i eigarkommunane og har ein brannstasjon i...

Ledig stilling som brannkonstabel på Gol

Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 104 heil- og deltidsansatte, og er organisert som eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvaltar brann- og redningstenesten i eigarkommunane og har ein brannstasjon i...

Brenning av bål

Brenning av bål

Skal du brenne bål? Meld frå til 110-sentralen i Drammen. Telefonnr: 33314110

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding For å gjøre våre kommuner tryggere å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymrings-meldinger fra innbyggerne våre. Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en...

Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Nyinstallering, renovering eller bytting av skorstein og ildsted ILDSTED Montering av ildsted: Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, jamfør forskrift om byggesak § 4-1, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et...

Propan – 10 råd og regler for bruk

Propanbeholderen må aldri plasseres i kjeller, loft, eller i rom under terrengnivå. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring. Flasken må aldri bli utsatt for unormal oppvarming eller...

Sikkerhet på campingplassen

Sikkerhet på campingplassen Ikke lad om natta når du sover, eller når du ikke er tilstede i boligen. Dette fordi det kan begynne å brenne i utstyret og laderen til det elektroniske utstyret. En brann i disse produktene vil skape en meget giftig røyk (blåsyre) p.g.a....