Hemsedal brannstasjon

Hemsedal brannstasjon

Hemsedal brannstasjon, historie

 Tekst er under arbeid

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.:  – begynner høst 2023

Dagfinn Haugo, stasjonsansvarlig
tlf.: 99 12 46 14

Vaktberedskap

Fra 1.6.19 startet Hemsedal med døgnkontinuerlig vakt. Tidligere var det vakt kun i en del helger og ferier.
Full bemanning = 20 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Hemsedal brannstasjon

Mannskapsbil Hemsedal
Tankbil Hemsedal
H-2-8

Bilder fra Hemsedal brannstasjon