Hemsedal brannstasjon

Hemsedal brannstasjon, historie

 Tekst er under arbeid

Ansatte

Vidar Nerheim, leder beredskapsavdeling
tlf.: 94 85 98 90

Dagfinn Haugo, stasjonsansvarlig
tlf.: 99 12 46 14

Vaktberedskap

Fra 1.6.19 startet Hemsedal med døgnkontinuerlig vakt. Tidligere var det vakt kun i en del helger og ferier.
Full bemanning = 20 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Hemsedal brannstasjon

Bilder fra Hemsedal brannstasjon