Administrasjon

Brannbil Gol

Kort om administrasjon

HBR iks sin administrasjon held til på Torpomoen rednings- og øvingspark. Ein av fordelane med å være på Torpomoen er at både politi, ambulanse og Norsk Luftambulanse har øvingar der, og det gjer det enklare å få til samarbeid og samøvingar. Det Lokale El-tilsyn har også kontor på Torpomoen, og dette gjer det enkelt å samarbeide om brannforebygging generelt og også enkeltståande sakar.

John Bjella

John Bjella

Brannsjef

Tlf: 959 36 408
jb@hbr.no

Pål André Bjerke

Pål André Bjerke

Beredskapskoordinator
Tlf: 971 46 280
pb@hbr.no

Ingar Danielsen

Ingar Danielsen

Leiar forebyggande avdeling

Tlf: 959 80 063
id@hbr.no

Dag Muggerud

Dag Muggerud

Leiar beredskap

Tlf: 916 33 225
dag.muggerud@hbr.no

 

Anja Hjallen

Anja Hjallen

Sekretær

Tlf: 966 25 425
ah@hbr.no

Britt Kristin Marken

Britt Kristin Marken

Sekretær

Tlf: 966 25 425
bkm@hbr.no

Sentralbordtelefon

Sentralbordtelefon

Tlf: 966 25 425
post@hbr.no

 

Sentralbord, tlf.: 966 25 425

Brenning av bål: meld frå til 110-sentralen i Tønsberg, tlf: 333 14 110

Fakturaadresse:
HBR iks, v/Felleskontoret for fakturabehandling, postboks 166, 3541 Nesbyen


  Styret i HBR iks, 2020 – 2024

  Representantskap vel styremedlemmer 
  frå kvar kommune (5 pers), og dei tilsette vel 2, til
  saman 7 styremedlemmer.

  Medlemmer:

  Håkon Myro, leder (Ål)

  Tove Eggen Lien, nestleder (Hemsedal)

  Bård Hagen (Gol)

  Anne Kari Eriksen (Nesbyen)

  Øyvind Gandrud (Flå)

  Øystein Tårneby, ansattrepr.

  Pål Bjerke, ansattrepr.

  I tillegg til dette er det 7 varamedlemmer

 

  
  Representantskapet i HBR iks
  Øverste styreorgan i HBR iks, består av
  representantar frå kvar av eigarkommunane).

 

  Medlemmer:

  Solveig Vestenfor, leder (Ordfører Ål)

  Heidi Granli, nestleder (ordfører Gol)

  Pål Rørby (ordfører Hemsedal)

  Tore Haraldset (ordfører Nes)

  Merete H. Gandrud (ordfører Flå)

 

  I tillegg til dette er det 5 varamedlemmer (varaordførar
  i kvar kommune)