Gol brannstasjon

Gol brannstasjon

Gol brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.:  – begynner høst 2023

Steffen Strandos, stasjonsansvarlig
tlf.: 41 17 49 78

 

Vaktberedskap 

Gol har døgnkontinuerlig vakt. 
Full bemanning = 20 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Gol brannstasjon

Mannskapsbil Gol
Tankbil Gol

Bilder fra Gol brannstasjon