Gol brannstasjon

Gol brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid

Ansatte

Vidar Nerheim, leder beredskapsavdeling
tlf.: 94 85 98 90

Steffen Strandos, stasjonsansvarlig
tlf.: 41 17 49 78

 

Vaktberedskap 

Gol har døgnkontinuerlig vakt. 
Full bemanning = 20 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Gol brannstasjon

Bilder fra Gol brannstasjon