Gol brannstasjon

Gol brannstasjon

Gol brannstasjon, historie

Tekst er under arbeid

Ansatte

Dag Muggerud, leder beredskapsavdeling
tlf.: 916 33 225

Steffen Strandos, stasjonsleder
tlf.: 411 74 978

 

Vaktberedskap 

Gol har døgnkontinuerlig vakt. 
Full bemanning = 20 brannkonstabler (deltidsansatte).

Biler som tilhører Gol brannstasjon

Mannskapsbil Gol
Tankbil Gol

Bilder fra Gol brannstasjon