Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Nyinstallering, renovering eller bytting av skorstein og ildsted ILDSTED Montering av ildsted: Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, jamfør forskrift om byggesak § 4-1, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et...

Propan – 10 råd og regler for bruk

Propanbeholderen må aldri plasseres i kjeller, loft, eller i rom under terrengnivå. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring. Flasken må aldri bli utsatt for unormal oppvarming eller...