Tilsyn

Tilsyn

Tilsynet vil omfatte

  • Kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
  • Sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
  • Informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • Informasjon om gode fyringsvaner
  • Informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

På både hytter og bolighus gjeld regelen om at oppmøte av feiar = gebyr. Så hvis varsla tidspunkt ikkje passar er det viktig at du får avtalt nytt tidspunkt.

Frist for å avlyse/endre tidspunkt er kl 1500 siste arbeidsdag før tilsynet/feiinga.