Tilsyn

Tilsyn

Tilsynet vil omfatte

  • Kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
  • Sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
  • Informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • Informasjon om gode fyringsvaner
  • Informasjon om brannsikkerhet i hjemmet/på hytta 

For å svare på SMS-varsel; Bruk linken i varselet eller logg inn her: Min Eiendom

På både hytter og bolighus gjelder regelen om at oppmøte av feier = gebyr. Så hvis varslet tidspunkt ikke passer er det viktig at du får avtalt nytt tidspunkt.

Frist for å avlyse/endre tidspunkt er kl 1500 siste arbeidsdag før tilsynet/feiinga.