Litt om HBR iks

Over 90 ansatte med fokus på din trygghet og sikkerhet.
Vår adminstrative base er på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål kommune, medan beredskapsstyrkane befinn seg på brannstasjonane i Gol, Ål, Hemsedal, Nes og Flå.

Meir enn berre brann og redning.

Til tjeneste i Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Litt om Torpomoen

HBR iks held til på Torpomoen rednings- og øvingspark, i lag med mange andre bedrifter. Her er link til Torpomoen si heimeside, i tilfelle du treng kurs, møterom, festlokale eller overnatting: www.torpomoen.no

Hallingdal Brann- Og Redningsteneste IKS

Torpomoen 27, 3579 TORPO

Ring Oss

(+47) 96 62 54 25

E-post

post@hallingdal-brannvesen.no