Ved varsel om feiing og tilsyn

Hva må eier klargjøre før tilsyn?

Hva må eier klargjøre før feiing?