Varsel om feiing/tilsyn

Varsling om feiing og tilsyn

Før tilsyn eller feiing hos deg, vil du få varsel om dette fra brannvesenet. Det er viktig at du svarer på dette varselet.

Hallingdal brann- og redningsteneste har fått nytt digitalt system for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Når det er tid for tilsyn, eller andre tiltak på din eiendom, vil du få en tekstmelding med detaljer og dato for tilsynet. Det er viktig at du som eier svarer på denne tekstmeldingen. Hvis man ikke svarer vil det ikke bli utført tilsyn eller feiing. Nummeret som tekstmeldingen kommer fra kan virke litt rart (14 siffer) men vi kan forsikre våre innbyggere om at det er trygt å åpne og svare på denne meldingen.

 «Feiing» – Slik forbereder du deg til feieren kommer på besøk, klikk her….

«Tilsyn» – Slik forbereder du deg til feieren kommer på besøk, klikk her…


Det nye systemet er knyttet opp til portalen “Min eiendom” som nås via:
 https://eierinfo.no/073c68ab-0bcb-4596-90f6-6f3e09192917

I portalen kan man blant annet se pågående tilsyn ved din adresse og sjekke resultat av eldre tilsyn. Dette er en rask og enkel måte å se status i saker uten å måtte kontakte saksbehandler. Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte oss som før, men vi setter stor pris på om svaret kommer på tekstmelding.

Bilde på innlogging til Min eiendom og eksempel på SMS varsel

 

 © 2018 Hallingdal Brann- og Redningstjeneste IKS.