Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 105 hel- og deltidsansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap eid av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en brannstasjon i hver kommune. Hovedmålet vårt er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i alle eierkommunene, innenfor vårt fagfelt. Hallingdal brann- og redningsteneste iks har som strategi er å være ledende når det gjelder brannfaglig ekspertise, kompetanseutvikling, teknologi og utstyr. Kontorsted for administrasjonen er i moderne lokaler på Torpomoen i Ål kommune. 

 

Vi har ledig 100% fast stilling som:

Branninspektør/branningeniør

 

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn og andre risikoreduserende tiltak.

Brannforebyggende arbeid rettet mot risikoområder og risikogrupper.

Brannforebyggende informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, og de oppgaver som brannsjefen måtte tillegge stillingen.

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis utdanning på universitet-/høyskolenivå innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • Branningeniør eller annen brannteknisk utdanning på samme nivå.
  • Relevant utdanning kan også være innenfor journalistikk/medie- og kommunikasjon.
  • Byggrelaterte fag, HMS og samfunnssikkerhet o.l. vurderes også.

Relevant bakgrunn/erfaring utover det vil bli vurdert.

 

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt god til å kommunisere og bygge tillitsfulle relasjoner.

Førerkort klasse B.

Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse

I tillegg til faglig kompetanse vil personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på faglig engasjement, god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, personlig egnethet, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

 

Vi tilbyr

En samfunnsnyttig og ansvarsfull jobb. Faglig utviklende og varierte arbeidsoppgaver. Fleksibel arbeidstid, pensjons- og forsikringsordninger.

 

Kontaktinformasjon

Ingar Danielsen, avd. leder forebyggende tlf. 95980063

Arbeidssted

Torpomoen, Ål kommune

Søknadsfrist:

  1. mars 2023

 

Søknad på mail sendes til britt.kristin.marken@hbr.no   eller til:

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Torpomoen 27

3579 TORPO

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.