Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskriften på området.

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding For å gjøre våre kommuner tryggere å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymrings-meldinger fra innbyggerne våre. Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en...
Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Nyinstallering, renovering eller bytting av skorstein og ildsted ILDSTED Montering av ildsted: Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, jamfør forskrift om byggesak § 4-1, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et...