Bekymringsmelding

For å gjøre våre kommuner tryggere å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymrings-meldinger fra innbyggerne våre.

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Eller har du mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. 

Hvordan fungerer branntips.no? Innmelderen av en bekymringsmelding går inn på branntips.no på PC, nettbrett eller mobil og; huker av for hvilken kommune bekymringen gjelder registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, relasjon til bekymringen, hva bekymringen dreier seg om, laster opp eventuelle bilder og trykker “send” mottar svarkvittering på at meldingen er sendt, inkludert kontaktinformasjon til det aktuelle brannvesenet. Det aktuelle brannvesenet mottar en e-post til sitt postmottak, og videre oppfølging skjer i tråd med eksisterende praksis. Hjelp oss å forebygge brann og takk for at du bryr deg!